El nostre equip

AUDITARI

Abordem cada treball amb un enfocament integral per aportar solucions.

El nostre valor principal és un equip humà altament qualificat amb una dilatada i acreditada experiència en cadascuna de les diferents fases d’adequació, manteniment i auditoria de la Llei de protecció de dades. Un equip de professionals i tècnics amb alta qualificació que aborda cada treball amb un enfocament integral per aportar solucions als problemes i necessitats que cada cas planteja.

La nostra metodologia de treball està normalitzada i provada, i incorpora l´ús de les noves tecnologies, aportant, a més d´eficiència i efectivitat, una visió global de l´empresa orientada a cada client. El respecte a la norma garanteix una tasca independent i de total confidencialitat.

Consultoría LOPD en Valencia

Protecció de Dades

Estem associats a l’ApCpD (Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades), ens comprometem a actuar de manera professional, respectant la normativa concreta i les normatives afectes, i actuant dins uns protocols que assegurin que la prestació demandada es compleixi dins d’uns temps i procediments adequats.

Les normes deontològiques per a l’exercici del Consultor i/o Auditor en matèria de Protecció de Dades fan referència al Comportament Professional, el Protocol, la Discreció, el Respecte de la Professió, Lliurar informació suficient i veraç, la Legalitat als seus actes, la Precisió , la Promoció Adequada, la Responsabilitat, el Secret Professional i la Veracitat

Certificació EPD

Atorgada per l’Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades.

La Certificació EPD dota d’una notable diferenciació i garantia professional a aquells professionals o entitats que l’obtinguin. Així mateix, és de compliment obligat disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.

Els professionals i empreses amb Certificat EPD com a Auditaris estan subjectes a auditories ia la superació de proves de coneixement teòric pràctiques per mantenir l’alt nivell d’exigència i qualitat al llarg de la vigència de la Certificació EPD, cosa que dota aquesta Certificació EPD de nivell d’excel·lència, garantia i qualitat.

No al cost zero

Adaptar o adequar la Llei de Protecció de Dades a cost zero o cost mínim aprofitant-se de la bonificació que hi ha en matèria de formació a empreses a través de la Fundació Tripartita (Ara Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació), és un fet que pot arribar a ser constitutiu de frau.

Aquest tipus d’adequacions solen arribar a registrar davant de l’Agència de Protecció de Dades els diferents Fitxers de Dades Personals que vostè tracta a la seva Organització, però ha de saber que aquest pas no significa complir el RGPD. També solen lliurar un voluminós Document de Seguretat que el client guarda a les seves oficines sense donar-ne cap ús, i això tampoc significa complir amb el RGPD.

D’altra banda, si el que el preocupen són les multes, la contractació a Coste Cero no evitarà gens les possibles sancions que li imposi l’AEPD.

El RGPD mai no és el resultat d’una visita o trucada telefònica puntual. És una tasca que la seva empresa ha de realitzar diàriament per complir les mesures i els procediments establerts, i la seva consultora ha d’assessorar-lo i informar-lo adequadament perquè vostè pugui complir amb la Llei cada dia. Per això és molt important fer un manteniment periòdic i complir amb les auditories si escau.

Molt difícilment a Cost Zero es pot donar el servei que la seva empresa necessita per complir adequadament amb el RGPD.

Els nostres departaments

Àrea de
ADEQUACIÓ

Àrea de
AUDITORIA

Àrea
JURÍDICA

Àrea de
NOVES TECNOLOGIES

Àrea de
ATENCIÓ AL CLIENT

Àrea de
ADMINISTRACIÓ

Àrea
DRETS ARC

Àrea de
COMUNICACIÓ

Sol·licitar pressupost

Sol·licitar un pressupost personalitzat.

Back
Llamar
WhatsApp
Ubicación
Formulario