Destrucció de documents

AUDITORIA WEB

Per suprimir fitxers sestablirà la destinació de les dades o les previsions de destrucció.

Segons es preveu al Rgpd, sempre que s’hagi de rebutjar qualsevol document o suport que contingui dades de caràcter personal s’haurà de procedir a la seva destrucció o esborrat, mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar l’accés a la informació continguda o recuperar-les posterior. ).

És clar que la Llei, a més del compliment dels aspectes de protecció, considera que una de les obligacions que hem de complir és la destrucció dels fitxers de dades personals, tant els automatitzats (suports digitals, informàtica, etc.) com els no automatitzats (paper, arxivadors, etc.), adoptant mesures per evitar-ne l’accés o la possibilitat de recuperació posterior a la destrucció.

Auditaris els ofereix un servei professional de destrucció de fitxers personals en funció de la tipologia de dades contingudes

Tipus 1

Dades internes de nivell bàsic. Inclou correspondència, publicitat, catàlegs de producte i servei, notes d’empresa i personals, circulars personalitzades, etc.

Tipus 2

Dades internes de nivell intermedi. Comprèn dades personals, missatgeria, correspondència, ofertes dirigides, consultes i respostes, etc.

Tipus 3

Dades internes de nivell mitjà-alt. Documentació de gestió, financera, comercial, salut, administrativa, etc.

La destrucció es fa sobre tot tipus de suport classificats en 6 tipus de materials: magnètics, òptics, paper, electrònics, discos durs i pel·lícules. Els formats finals de destrucció són de diferents mides i hi ha 7 nivells de seguretat. El resultat final poden ser tires, partícules, suports partits, deformats, danyats, etc.

Sol·licitar pressupost

Sol·licitar un pressupost personalitzat.

Back
Llamar
WhatsApp
Ubicación
Formulario