Consultoria i auditoria RGPD

AUDITARI

Cobertura integral en tot allò referent al RGPD

El compliment de la Llei de protecció de dades suposa grans interrogants per a moltes empreses, autònoms, associacions i institucions. En la majoria de casos hi ha desinformació i un desconeixement total del funcionament d’aquesta Llei. Per això a Auditaris ens hem proposat treballar colze a colze amb els nostres clients, oferint un tracte professional, personalitzat i proper.

Comptem amb una àmplia i variada cartera de clients, tant a nivell públic com privat, que inclou des de societats mercantils a comunitats, cooperatives, administració pública, institucions, autònoms o professionals de tots els sectors.
Consultoría LOPD en Valencia

Per què hem d'implantar el RGPD?

Perquè ens obliga a regenerar la comunicació que tenim establerta amb els nostres clients, proveïdors i treballadors.

Perquè actualitza els nostres canals de comunicació, i posiciona positivament la nostra organització i genera confiança als clients, proveïdors i treballadors.

Perquè agilitza els processos de gestió i millora la imatge interna de la nostra organització.

Perquè garanteix el dret dels ciutadans sobre la privadesa de les seves dades personals.

Perquè l’ús d’Internet i Noves Tecnologies pot ser una finestra oberta a incidències que cal protegir respectant el RGPD.

Perquè garanteix la disponibilitat, confidencialitat i integritat de tota la informació processada a la nostra organització.

Perquè disminueix els riscos de transgressió de la informació i en potencia els valors corporatius.

Perquè la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals és de Compliment Obligat i la seva vulneració està subjecta a sancions.

Com a persones.

Tenim dret a saber per què i com són usades les nostres dades i decidir sobre el seu ús, quina informació nostra té una empresa o entitat pública, modificar-la o rectificar-la i decidir si volem que la segueixi tenint i per a quins fins.

Com a empreses.

Hem de complir amb la Llei de Protecció de Dades, adaptant la nostra organització a totes les seves mesures i obligacions, amb revisions periòdiques i independència del sector a què ens dediquem, la mida de la nostra organització o els suports que utilitzem per als nostres sistemes d’informació.

Què inclou el nostre servei d´assessoria i consultoria RGPD?

Sol·licitar un pressupost personalitzat.

Back
Llamar
WhatsApp
Ubicación
Formulario